Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 215 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 października 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowych o kwoty:

 • 90.000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni,
 • 760,92 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 • 430.948,00 zł na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
 • 31.373,59 zł z tytułu odszkodowania – dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Dodała, że w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

 • świadczenie usług stwierdzenia zgonu i wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego w latach 2021 – 2023,
 • internet światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2021 – 2023,
 • konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021 – 2024,
 • usługa telefonii stacjonarnej oraz internet światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021 – 2023.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

 • plan dochodów wynosił 110.335.976,26 zł i został zrealizowany w kwocie 86.246.034,35 zł, co stanowi 78,17 % wykonania planu,
 • plan wydatków wynosił 116.627.966,99 zł i został zrealizowany w kwocie 74.641.800,13 zł, co stanowi 64,00 % wykonania planu,
 • powstała nadwyżka na kwotę 11.604 234,22 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1223/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1224/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 1225/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.4 i pkt 2.5 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej do zaciągania zobowiązań.

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej konieczne jest udzielenie upoważnień dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych i dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1226/2021 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań,
 • nr 1227/2021 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 215 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-24 08:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.