Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 225 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Olga Kurkowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poinformowała, że wprowadzenie zmian do regulaminu wynika z konieczności korekty pomyłki pisarskiej w nazwie ulicy, przy której mieści się Dom Pomocy Społecznej we Wrześni oraz ujednolicenia nazewnictwa form samorządności mieszkańców.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1266/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” położonej w Miłosławiu przy ul. Zamkowej.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała o użyczeniu Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” położonej w Miłosławiu przy ul. Zamkowej na rzecz Stowarzyszenia Freelab, w celu realizacji zadania publicznego pn. „Cztery Żywioły”. Dodała, że użyczenie nastąpi na czas oznaczony od dnia 10.12.2021 roku do dnia 12.12.2021 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” położonej w Miłosławiu przy ul. Zamkowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że komisja konkursowa oceniła jako najkorzystniejszą ofertę Fundacji „Taurus” z siedzibą w Poznaniu na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Różowej w Miłosławiu oraz przy ulicy Chopina we Wrześni. Dodała, że środki przeznaczone na realizację zadania publicznego wynoszą 126.060,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1268/2021 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

 

Pkt 2 Przedstawienie informacji o przekazaniu w trwały zarząd zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Bożena Nowacka przedstawiła informację dotyczącą przekazania w trwały zarząd zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania ponownej zmiany w zakresie terminu dostawy części przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wnioskuje się o wydłużenie terminu dostawy frezarki dla pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że proponuje się przedłużyć termin realizacji zadania o 75 dni. Nadmieniła, że powodem opóźnienia są dalsze skutki epidemii COVID-19.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek w sprawie dokonania ponownej zmiany w zakresie terminu dostawy części przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji zajęć z języka angielskiego z uczennicą klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że wniosek dotyczy realizacji 1 godziny języka angielskiego tygodniowo z uczennicą klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego. Dodała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wskazała potrzebę realizacji indywidualnie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.19.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek w sprawie realizacji zajęć z języka angielskiego z uczennicą klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego.

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

 

Protokołowała:
Marta Mittmann, inspektor 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 225 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-12-15 07:10
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-14 14:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.