Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 232 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

                                                           

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę nr 1081/2018 z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałami: Uchwałą nr 1098/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 1213/2021 z dnia 28 września 2021 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformowała, że udziela się pełnomocnictwo do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz Kierownikowi Działu Organizacyjno – Administracyjnego.

Uchwała znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1328/2021 zmieniającą Uchwałę nr 1081/2018 z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałami: Uchwałą nr 1098/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 1213/2021 z dnia 28 września 2021 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (SO.0025.2021).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitałowego.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że zwiększono plan o łączną kwotę 244.247,00 zł na zadanie pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. Dodał, że środki na uzupełnienie pokrycia udziału do pełnej wysokości w kwocie 753,00 zł zostały zabezpieczone w uchwale Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 247/XXXVII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1329/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitałowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni na łączną kwotę 1.000.000,00 zł oraz objęcie przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

Uchwała znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1330/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.4, 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zostaną dostosowane do zmian przyjętych w uchwale Rady zmieniającej budżet.

W głosowaniu nad projektem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1331/2021 – w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 • nr 1332/2021 – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor 

drukuj (Protokół nr 232 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-01-12 07:46
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 07:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.