Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej zawiadamia

Września, 07 grudnia 2015r.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr 1/2015

na „ Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu

Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS

w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2017r.”

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuję, że: jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

ESPAŃA S.C. T. Prajs, A. Andrejczyk 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 35

z ceną 513.162,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907ze zm.) oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy zastosowaniu kryterium wyboru 95% ceny 5% termin płatności, Wykonawca ten uzyskał najwyższą ilości punktów (100 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. Punktacja od 1 – 100

Numer

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy

Kryteria oceny

Cena oferty

Termin płatności

Punktacja

95,00%

5,00%

razem

1

ESPAŃA S.C. T.Prajs, A .Andrejczyk

74-120 Widuchowa, ul Grunwaldzka 35

513.162,00 zł

- 95 pkt

40dni

-5 pkt

100 pkt

2

Adam Kosałka 44-200 Rybnik,

ul. Kilińskiego 18

591.781,05 zł

- 82,38pkt

14 dni

-5 pkt

87,38 pkt

3

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

MARTINA CATERING Sp. z o.o

61-616 Poznań,ul. Sarmacka14 D/2

- LIDER KONSORCJUM

535.859,55 zł

- 90,98 pkt

14 dni

-5 pkt

95,98 pkt

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

mgr Zbigniew Dworczak

drukuj (Dom Pomocy Społecznej zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Dworczak
    data wytworzenia: 2015-12-07
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-12-07 14:46
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.