Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2021

PROTOKÓŁ NR 19/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 24 marca 2021 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność siedmiu członków komisji:

1) Małgorzata Cichacka

2) Jarosław Czyż

3) Dionizy Jaśniewicz

4) Marek Kołodziejczyk

5) Henryka Waligóra - przewodnicząca komisji

6) Stefan Tomczak

7) Grzegorz Trocha

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu ze względu na tematykę, uczestniczyły:

1) Elżbieta Janicka, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej

2) Katarzyna Staszak, księgowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie  punktu Elżbietę Janicką, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Elżbieta Janicka poinformowała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej są prowadzone przez Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach. Dodała, że kadra składa się z kierownika placówki, księgowej, 6 terapeutów i 1 fizjoterapeuty, który jest zatrudniony na ¾ etatu. Dopowiedziała, że obecnie w warsztatach bierze udział 30 uczestników. Na liście oczekującej jest 1 osoba. Poinformowała, że dziś, za zgodą starosty wrzesińskie zostały zawieszone zajęcia stacjonarne i terapia będzie odbywać się w trybie zdalnym. Dodała, że do wczoraj terapia odbywała się w formie hybrydowej, czyli uczestnicy warsztatów zmieniali się co tydzień. Dopowiedziała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej nie zostały ujęte w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. Poinformowała, że w związku z tym skierowano pismo do Wojewody Wielkopolskiego i Ministra Zdrowia. Dodała, że Wojewoda przekazał pismo do Ministerstwa Zdrowia. Poinformowała, że możliwość zaszczepienia uczestników Warsztatów pozwoliłaby na powrót do odbywania terapii w sposób stacjonarny.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, na czym polega terapia zdalna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Elżbieta Janicka odpowiedziała, że terapia zdalna polega na tym, iż terapeuci przygotowują zadania dla uczestników Warsztatów, które są im dostarczane. Rodzice dzieci przesyłają w formie zdjęcia wykonane prace przez uczestników. Poinformowała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej współpracują ze Spółdzielnią Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy, realizując dla nich zlecenia. Dodała, że uczestnikom, którzy potrafią wykonywać zlecone prace, dostarczane są materiały, a następnie odbierane po ich wykonaniu.

Przewodnicząca komisji zapytała, jakiego rodzaju są to zlecenia, które wykonują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej dla Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy.

Elżbieta Janicka odpowiedziała, że zlecenia mogą być na m.in. pakowanie do koszyków kółek oznaczonych różnymi kolorami, wykonywanie zapinek plastikowych do zamykania woreczków plastikowych, czy uszczelek na pokrywy do pojemników na żywność.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy wykonywanie zleceń dla Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy przynosi, jakieś korzyści dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Katarzyna Staszak, księgowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej odpowiedziała, że za wykonanie zleceń Warsztaty otrzymują środki finansowe w przedziale od 1800,00 zł do 2800,00 zł miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od ilości zleceń w danym miesiącu. Środki mogą być przeznaczone tylko na integrację uczestników Warsztatów.

Małgorzata Cichacka zapytała, w jakim wieku są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Elżbieta Janicka odpowiedziała, że uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej są w wieku od 18 do 62 lat.

Małgorzata Cichacka zapytała, jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej osób, które znajdują się na liście oczekujących.

Katarzyna Staszak odpowiedziała, że ostatnio przyjęto 2 nowe osoby, które przyszły na zastępstwo za innych uczestników. Dodała, że czas oczekiwania wynosi około 1 roku.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Elżbieta Janicka odpowiedziała, że istnieje możliwość zwiększenie liczby uczestników, jednak nie została wydana na to zgoda.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy istnieją warunki, aby móc przyjąć większą liczbę uczestników.

Elżbieta Janicka odpowiedziała, że w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej istnieje możliwość przyjęcia większej liczby uczestników, ponieważ w obiekcie znajduje się niezagospodarowane pomieszczenie, które wymagałoby remontu i przystosowania do zajęć.

Elżbieta Janicka przedstawiła wysokości środków otrzymanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej z PFRON i Powiatu Wrzesińskiego:

1) w 2016 r. z PFRON otrzymano 479.880,00 zł i z Powiatu Wrzesińskiego 53.320,00 zł;

2) w 2018 r. z PFRON otrzymano 479.880,00 zł i z Powiatu Wrzesińskiego 88.600,00 zł oraz dodatkowo 30.600,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń;

3) w 2020 r. z PFRON otrzymano 650.880,00 zł i z Powiatu Wrzesińskiego 72.320,00 zł.

Przewodnicząca komisji zapytała, jaka jest wysokość rocznych kosztów na jednego uczestnika Warsztatów.

Elżbieta Janicka odpowiedziała, że ze środków PFRON na jednego uczestnika rocznie przeznaczone było: w 2019 r. – 18.096,00 zł, w 2020 r. – 20.496,00 zł, a w 2021 r. – 21.696,00 zł.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 19 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.