Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2021

PROTOKÓŁ NR 21/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 23 czerwca 2021 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność ośmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyły:

  • Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
  • Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „na Skarpie” w Gozdowie.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „na Skarpie” w Gozdowie.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania placówki Dorotę Szykowną, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Dorota Szykowna poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie jest jednostką pomocy społecznej, działającą od 2006 r. Dodała, że przez pierwsze dwa lata placówka działała w wynajmowanych pomieszczeniach w Domu Pomocy Społecznej, a w 2008 r. przeniesiono Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” do budynku w Gozdowie, w którym aktualnie funkcjonuje. Dopowiedziała, że obiekt przeszedł ogromny remont, ponieważ był to budynek opuszczony i bardzo zniszczony. Poinformowała, że mimo to, w placówce nadal wykonywane są różnego rodzaju prace remontowe. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” początkowo przyjmował 16 uczestników, po przeniesieniu placówki do aktualnego budynku zwiększono tę liczbę do 30 uczestników, a w kolejnych latach do 37 uczestników. Dodała, że aktualnie na 37 miejsc są 32 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 5 osób z chorobą psychiczną. Dopowiedziała, że przepisy prawne dają możliwość przyjąć na 1 miejsce 2 osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach naprzemiennie, ze względu na ich stan zdrowia, który uniemożliwia codzienne przyjeżdżanie do placówki. Poinformowała, że w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie jest zatrudnionych 11 osób, w tym: pracownik socjalny, który opiekuje się uczestnikiem i jego rodziną, psycholog, psychiatra, fizjoterapeuta, 6 terapeutów prowadzących zajęcia z uczestnikami. Dodała, że okres pandemii był czasem trudnym dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, ponieważ nie radzili sobie ze świadomością, iż placówka jest zamknięta na pewien czas i nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopowiedziała, że w tym okresie zajęcia odbywały się zdalnie. Poinformowała, że ogłoszono konkurs dla uczestników, polegający na wykonaniu, jak największej liczby zadanych zadań. W konkursie można było zdobyć nagrody, co było motywacją dla osób biorących w nim udział. Dodała, że wysyłano uczestnikom codziennie różne zadania z opisem, jak należy je wykonać. Następnie terapeuci otrzymywali zwrotnie zdjęcia lub filmiki z  pracami lub ćwiczeniami. Dopowiedziała, że cały czas terapeuci mieli kontakt z uczestnikami oraz można było korzystać z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, czy w Środowiskowym Domu Samopomocy „na Skarpie” w Gozdowie stwierdzono zachorowania na COVID-19 i jak wygląda sytuacja ze szczepieniami przeciwko tej chorobie.

Dorota Szykowna odpowiedziała że w czasie, kiedy ośrodek był zamknięty 3 osoby zachorowały na COVID-19. Dodała, że natomiast, kiedy placówka prowadziła zajęcia normalnie nie było żadnego stwierdzonego przypadku. Poinformowała, że na 41 uczestników, 5 z nich jest nie zaszczepionych. Również wśród kadry nie wszyscy poddali się szczepieniom.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dodała, że na polecenie starosty, wszystkie jednostki, co miesiąc w okresie pandemii mają składać informacje o funkcjonowaniu jednostki do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, które następnie przekazuje zbiorczą informację Zarządowi Powiatu.

Dorota Szykowna poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy podlega  Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu i wojewoda wydaje procedury i decyzje o zawieszeniu zajęć i pracy rotacyjnej oraz przekazuje informacje, jak zachowywać się w czasie pandemii i jakie wprowadzać obostrzenia. Dodała, że co miesiąc w czasie trwania pandemii przekazywano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informacje o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy istnieje lista osób oczekujących na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie.

Dorota Szykowna odpowiedziała, że na ten moment nie ma żadnej osoby oczekującej. Poinformowała, że co miesiąc jest przekazywana informacja o frekwencji uczestników do Urzędu Wojewódzkiego. Dodała, że na każdego uczestnika przyznawana jest dotacja, która w momencie nie zajętych wszystkich miejsc w placówce zostaje odebrana. Dopowiedziała, że może zdarzyć się sytuacja, w której nagle jeden z uczestników odchodzi z placówki z różnych powodów i niestety nie można od razu na jego miejsce przyjąć nowej osoby, ponieważ musi odbyć się to zgodnie z procedurą i muszą zostać wydane odpowiednie decyzje. Poinformowała, że od momentu, kiedy istnieje ośrodek, nie było sytuacji, aby były wolne miejsca. Dodała, że na liście oczekującej zdarzyło się, że było 1-3 osoby.  

Radny Grzegorz Trocha zapytał, jaki jest stopień niepełnosprawności osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy „na Skarpie” w Gozdowie.

Dorota Szykowna odpowiedziała, że do Środowiskowego Domu Samopomocy „na Skarpie” w Gozdowie są przyjmowane osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, ale jeśli jest jeszcze jakaś choroba sprzężona oraz osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną. Poinformowała, że ośrodek jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodała, że dom jest placówką pobytu dziennego, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w przystosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dopowiedziała, że do placówki przyjmowane są osoby od 16 roku życia, bez górnej granicy wieku, do której osoby mogą przebywać w ośrodku.

Przewodnicząca komisji zapytała, o kwestię dojazdu uczestników do placówki, czy potrzebują oni opieki podczas transportu.

Dorota Szykowna odpowiedziała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie podpisał umowę z przewoźnikiem. Poinformowała, że podczas dowozów zawsze jest obecny opiekun. Dodała, że gdyby nie pomoc Gminy Września i Gminy Nekla, placówka nie dałaby rady w kwestii finansów i transportu osób w takim czasie, aby każdy z uczestników przebywał na zajęciach 6 godzin. Dopowiedziała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie prowadzi zajęcia codziennie w godzinach od 7:00 do 16:00, pracownicy pracują po 8 godzin codziennie. Poinformowała, że autobus szkolny zawożący dzieci do szkoły we Wrześni, przywozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i autobus z Nekli przywozi uczestników do Wrześni, skąd są odbierani i przywożeni do placówki. Dodała, że budynek w Gozdowie, w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy należy do Gminy Września. Dopowiedziała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni wynajmuje ten budynek od Gminy Września. Poinformowała, że według zawartej umowy ustalona jest wysokość czynszu, który płaci placówka w postaci wykonywanych remontów w budynku. Dodała, że kierownik placówki zgłasza najpierw remont, przedkłada kosztorysy i faktury w gminie, która bierze to na poczet kosztów związanych z czynszem.

Przewodnicząca komisji zapytała, jaka jest wysokość dotacji na jednego uczestnika.

Dorota Szykowna odpowiedziała, że obecnie wysokość dotacji na jednego uczestnika wynosi 1.758,00 zł miesięcznie, a w 2015 r. była to kwota około 1.000,00 zł.

Radny Stefan Tomczak zapytał, jakie koszty pokrywa uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dorota Szykowna odpowiedziała, że od czerwca 2021 r. zmieniły się przepisy i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Dodała, że wcześniej było to 5% dochodu uczestnika, czyli około 100,00 zł – 120,00 zł.

Stefan Tomczak zapytał, jakie wykształcenie mają osoby pracujące w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dorota Szykowna odpowiedziała, że wymagane jest wykształcenie wyższe społeczne czyli np. resocjalizacja, pedagogika, czy praca socjalna. Poinformowała, że aktualnie poszukiwane są osoby na stanowisko pracownika socjalnego i fizjoterapeutę.

Dorota Szykowna oprowadziła członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej po budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. Zapoznała z pracowniami, w których prowadzone są zajęcia: gospodarstwa domowego, plastyczno–introligatorskie, stolarsko-ogrodnicze, krawieckie, rękodzieła artystycznego oraz komputerowe. 

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 21 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.