Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 291 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 listopada 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę wyposażenia AGD dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji i projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego’’.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała o propozycji wyboru wykonawcy  New Life Property Sp. z o.o. na zakup oraz dostawę sprzętu AGD dla bursy w Grzymysławicach. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 77.199,99 zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota:  211.210,61 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 1557/2022 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę wyposażenia AGD dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji i projektu ,,Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego’’.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023.

 1. Anna Wolska -Wróblewska poinformowała, że dla obszaru gminy Kołaczkowo wybiera się ofertę wykonawcy Firma Transportowo-Usługowa Marcin Budziszewski. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 134.579,50 zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota: 141.750 zł;
 2. Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dla obszaru gminy Miłosław wybiera się ofertę ROBBUS Robert Wiśniewski. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 171.161,80 zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota: 154.800,00 zł, jednak oszczędności powstałe w całym zadaniu na zimowe utrzymanie dróg, pozwalają na wybór oferty;
 3. Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dla obszaru gminy Nekla wybiera się ofertę ROBBUS Robert Wiśniewski. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 97.035,20 zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota: 88.020,00  zł. jednak oszczędności powstałe w całym zadaniu na zimowe utrzymanie dróg, pozwalają na wybór oferty;
 4. Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dla obszaru gminy Pyzdry wybiera się ofertę Firma Usługowo – Handlowa, Karol Wrzaskowski. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 77.591,45 zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota:  133.470,00 zł;
 5. Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dla obszaru gminy Września wybiera się ofertę Transbruk Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna. . Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 320.947,60 zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota:  338.220,00 zł;
 6. Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dla obszaru miasta Września wybiera się ofertę ROBBUS Robert. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 35.064,00zł. Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota: 43.740,00 zł, jednak oszczędności powstałe w całym zadaniu na zimowe utrzymanie dróg, pozwalają na wybór oferty.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie  uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023:

 1. nr 1558/2022 część 1 – obszar gminy Kołaczkowo,
 2. nr 1559/2022 część 2 – obszar gminy Miłosław,
 3. nr 1560/2022 część 3 – obszar gminy Nekla,
 4. nr 1561/2022 część 4 – obszar gminy Pyzdry,
 5. nr 1562/2022 część 5 – obszar gminy Września,
 6. nr 1563/2022 część 6 – obszar miasta Września.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 2.1 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław dla części obrębów: Miłosław, Białe Piątkowo, Bugaj, Kębłowo Książno, Mikuszewo.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska przedstawiła plan o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o sporządzeniu zmian w Studium zagospodarowania terenu. Zmiana ma polegać na przewidzeniu terenów mieszkalnych oraz terenów, które będą przeznaczone do zastosowania fotowoltaiki. Tereny znajdują się na gruntach prywatnych natomiast grunty na terenie Miłosławia należą do parafii.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedstawione zawiadomienie dotyczące sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław dla części obrębów: Miłosław, Białe Piątkowo, Bugaj, Kębłowo Książno, Mikuszewo.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław dla części obrębu Czeszewa.

Urszula Łabęda przedstawiła plan zmiany Studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania terenu dotyczącego obrębu Czeszewa, wzdłuż którego znajduję się droga powiatowa – ul. Leśna. Studium przewiduje zabudowę mieszkaniową, a po jego zmianie zaplanowana jest zabudowa w kierunku rekreacyjnym.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedstawione zawiadomienie dotyczące sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław dla części obrębu Czeszewa.

 

Pkt 3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziały Edukacji przedstawiła dwa wnioski w sprawie wprowadzenia indywidualnego nauczania dla  dwóch uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ze względu na pogorszenie stanu zdrowia.

Sprawy są prowadzone pod nr. NE.4352.31.2022 oraz NE.4352.32.2022 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wnioski.

 

W pkt wolne głosy i wnioski członkowie zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz                    

2.      Waldemar Grzegorek                

3.      Robert Balicki                           

4.      Stefan Tomczak                       

5.      Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Dorota Lewandowska 

drukuj (Protokół nr 291 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-12-01 08:42
 • zmodyfikował: Dorota Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-30 14:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.