Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2022

PROTOKÓŁ NR 19/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 24 marca 2022 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wziął w nim udział Karol Jankowski, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomocy dla rolnictwa.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomocy dla rolnictwa.

 

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Karola Jankowskiego, kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.

 

Karol Jankowski poinformował, że trwa nabór składania wniosków o dofinansowanie dla rolników z tytułu wyproszeń trzody chlewnej. Dodał, że jest to pomoc finansowa skierowana dla rolników, producentów trzody chlewnej, którzy utrzymują aktywną hodowlę loch i produkcję prosiąt. Dopowiedział, że dofinansowanie będzie wynosić 1000,00 zł do lochy, jednak jego przeliczenie będzie zależne od liczby urodzonych prosiąt, czyli na minimum 10 prosiąt. Poinformował, że na ten moment Agencja we Wrześni na ten cel przeznaczyła 3.661.000,00 zł. Dodał, że wnioski można składać do końca marca 2022 r. Dopowiedział, że w połowie kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór na składanie wniosków o dopłaty do nawozów:

a) 500,00 zł do ha upraw rolnych,

b) 250,00 zł do ha łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych.

Poinformował, że maksymalna powierzchnia objęta dopłatą może wynosić 50 ha. Dodał, że od 31 marca do końca maja 2022 r. będzie trwała realizacja programu pn.: „Młody Rolnik”, w ramach, którego będzie można otrzymać 150.000,00 zł premii.

 

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy na dopłatę do nawozów nie jest konieczne otrzymanie zgody z Unii Europejskiej.

 

Karol Jankowski odpowiedział, że wymagana jest zgoda Unii Europejskiej.

 

Maciej Handkiewicz zapytał, czy Agencja uzyskała już taką zgodę.

 

Karol Jankowski odpowiedział, że Agencja nie uzyskała jeszcze zgody i czeka za akceptacją Unii Europejskiej.

 

Przewodniczący komisji poinformował, że w mediach pojawiają się informacje, iż Unia Europejska może nie wydać zgody na dopłaty do nawozów.

 

Karol Jankowski dodał, że uważa, iż dopłaty do nawozów powinny zostać wdrożone. Dopowiedział, że nadal czekamy za decyzją Unii Europejskiej.

 

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy wszystkim rolnikom wypłacono już środki finansowe.

 

Karol Jankowski odpowiedział, że wydanie decyzji nie jest jednoznaczne z tym, iż rolnik otrzymał dofinansowanie.

 

Przewodniczący komisji zapytał, jaka jest wysokość dopłaty cukrowej do buraków.

 

Janusz Balcerzak odpowiedział, że dopłata cukrowa wynosi 1.500,00 zł.

 

Karol Jankowski poinformował, że istnieje uzupełniająca płatność podstawowa (UPP), która przysługuje rolnikowi do uprawy niektórych rodzajów roślin i uprawy gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Dodał, że wartości te będą znane we wrześniu 2022 r.

 

Przewodniczący komisji oznajmił, że sytuacja w rolnictwie znacznie się pogarsza. Dopowiedział, że będzie coraz trudniej utrzymać gospodarstwa, w związku z wysokim wzrostem cen m.in. nawozów, energii, czy paliw.

 

Członkowie komisji wymienili się informacjami dotyczącymi cen za nawozy, paliwo, energię w swoich gospodarstwach.

 

Janusz Balcerzak poinformował, że przygląda się bioasekuracji i według niego jest ona nie do końca właściwa, ponieważ niektórzy pracownicy są zatrudnieni w kilku gospodarstwach i przechodzą z jednego do drugiego, a to może przyczynić się do przenoszenia chorób.

 

Radny Mikołaj Kubiaczyk dodał, że w taki sposób rozprzestrzenił się ASF (Afrykański Pomór Świń). Dopowiedział, że weterynarz jeżdżący po gospodarstwach, w których hodowano trzodę chlewną przeniósł z jednego do drugiego chorobę.

 

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady zapytał, ile wniosków dla młodych rolników w skali powiatu w ciągu roku obsługiwała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Karol Jankowski odpowiedział, że na ten moment złożono 14 wniosków w programie pn.: „Młody Rolnik” i podobną ilość wniosków złożono na dofinansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw o wielkości do 10 ha. Poinformował, że w ramach projektu restrukturyzacji małych gospodarstw rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości 60.000,00 zł wypłacane w dwóch ratach (I – 48.000,00 zł i II – 12.000,00 zł). Dodał, że natomiast w ramach realizacji programu „Młody Rolnik” rolnik może uzyskać wsparcie w wysokości 150.000,00 zł.

 

Przewodniczący komisji zapytał, ile z tych 150.000,00 zł rolnik zobowiązany jest zainwestować.

 

Karol Jankowski odpowiedział, że kwota ta jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120.000,00 zł otrzymuje rolnik po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności w wysokości 30.000,00 zł przyznana zostaje po realizacji biznesplanu. Dodał, że rolnik musi posiadać pokrycie całej kwoty w formie rachunków i faktur.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący komisji poinformował, że powstał problem ogólnokrajowy dotyczący przyłączenia się do gazu.

 

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XLI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędzie się dnia 30 marca 2022 r.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

  

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr 19 / 2022)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.