Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 20 / 2022

PROTOKÓŁ NR 20/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 16 maja 2022 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wzięli w nim udział przedstawiciele Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych oraz Nadzoru Wodnego we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych o podjętych i planowanych inwestycjach.
  4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Nadzoru Wodnego we Wrześni.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych o podjętych i planowanych inwestycjach.

 

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Krzysztofa Durczaka, kierownika Związku Spółek Wodnych we Wrześni.

 

Krzysztof Durczak poinformował, że we wszystkich spółkach wodnych odbyły się walne zgromadzenia delegatów i członków spółek wodnych. Dodał, że uchwalono składkę na 2022 r. w wysokości 40,00 zł za 1 ha. Dopowiedział, że na 2022 r. zaplanowano do konserwacji 58,7 km rowów na ogólną kwotę w wysokości 1.097.950,22 zł:

1)      Spółka Wodna Gutowo Małe – 38,75 km za kwotę 658.620,70 zł;

2)      Spółka Wodna Miłosław – 8,25 km za kwotę 195.000,00 zł;

3)      Spółka Wodna Targowa Górka – 6,84 km za kwotę 177.850,00 zł;

4)      Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo – 4,85 km za kwotę 65.610,00 zł.

Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo posiada wiele rurociągów i studni, dlatego zaplanowano również na 2022 r. czyszczenie studni drenarskich. Poinformował, że złożono wnioski o dotację do gmin, powiatu, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego. Dodał, że została podzielona rezerwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dla Województwa Wielkopolskiego na 2022 r. została przydzielona kwota w wysokości 6.837.000,00 zł. Dopowiedział, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w latach 2020-2021 uzyskano 800.000,00 zł. Poinformował, że Związek Spółek Wodnych w 2021 r. zakupił budynek (dotychczasową siedzibę) należący do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który wystawił obiekt na sprzedaż. Dodał, że odbyło się walne zgromadzenie delegatów, na którym podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu na zakup budynku. Dopowiedział, że następnie przystąpiono do przetargu i budynek wraz z garażami został zakupiony przez Związek Spółek Wodnych. Poinformował, że na podstawie umowy dzierżawy z pomieszczeń korzystają Wody Polskie Nadzór Wodny. Dodał, że składki członkowskie spółek wodnych nie mogą być przeznaczone na spłatę kredytu, czy wynagrodzenia dla pracowników biurowych. Dopowiedział, że składki członkowskie przeznaczone są na prace konserwacyjne na ciekach, usuwanie awarii i pokrywanie kosztów pracowników fizycznych.

 

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał o koszt naprawy cieku wodnego.

 

Krzysztof Durczak odpowiedział, że koszt naprawy 1 m bieżącego cieku wodnego wynosi 15,00 zł.

 

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że w przyrodzie brakuje wody i przez to występują susze. Zapytał, jakie są podejmowane działania mające na celu retencję wody, zatrzymanie wody.

 

Krzysztof Durczak odpowiedział, że Związek Spółek Wodnych nie jest właścicielem żadnych rowów i nie podejmuje takich działań.

 

Maciej Handkiewicz poinformował, że spotkał się z taką sytuacją, iż spółki wodne wykonywały drewniane zastawki w celu zatrzymania wody.

 

Krzysztof Durczak odpowiedział, że na terenie powiatu wrzesińskiego jest jedna zastawka w Ostrowie Szlacheckim.

 

Mirosław Zieliński, sekretarz Zarządu Spółek Wodnych poinformował, że zastawki można stosować na polach, gdzie jest płaski teren, ich zadaniem jest podniesienie poziomu wody do pewnego stopnia.

 

Maciej Handkiewicz dodał, że sieć rowów, która teraz jest konserwowana powstała w latach, kiedy były zupełnie inne warunki wodne. Zapytał, czy w związku z tym, że w Polsce aktualnie istnieje deficyt wody, prowadzone są obserwacje rowów. Czy członkowie spółek wodnych również widzą ten problem i czy w związku z tym będą prowadzone działania.

 

Krzysztof Durczak poinformował, że propozycja rowów wymagających konserwacji jest przygotowywana na podstawie zestawienia przez Zarząd Spółek Wodnych i delegacji na walnych zgromadzeniach spółek.

 

Mariusz Tomczak, przewodniczący Zarządu Spółek Wodnych poinformował, że aglomeracja wodna, kiedyś powstała po to, aby odprowadzać nadwyżkę wody. Dodał, że sieć powinna być przygotowana tak jak wtedy, aby spełniać swoją funkcję.

 

Maciej Handkiewicz zapytał, czy oprócz konserwacji rowów i odprowadzania nadmiaru wody prowadzone są inne działania.

 

Mariusz Tomczak poinformował, że spółki wodne zostały powołane do konserwacji rowów i odprowadzania wody.

 

Zenon Konieczny, zastępca przewodniczącego Zarządu Spółek Wodnych poinformował, że w latach 70 i 80 istniało wiele oczek wodnych, jednak z czasem zostały zlikwidowane przez rolników. Dodał, że były one połączone rurkami melioracyjnymi i nadmiar wody był odprowadzany do rowów. Dopowiedział, że jest bardzo mało łąk zalewowych, większość z nich została przekształcona na pola rolne. 

 

Przewodniczący komisji zapytał, czy oczka wodne były zlokalizowane na mapach.

 

Zenon Konieczny odpowiedział, że oczka wodne były zaznaczone na mapach.

 

Maciej Handkiewicz dodał, że odchodzi się już od stosowania otwartych zbiorników wodnych i stosuje się łąki torfowe.

 

Janusz Balcerzak zapytał, czy przy niedoborze wody urządzenia melioracyjne nie powodują większego wysuszenia gleby. Poinformował, że w województwie kujawsko-pomorskim na polach stosuje się studzienki kontrolne, a na rurach zakłada się kolanka po to, aby woda zatrzymywała się w urządzeniach. Dodał, że należałoby zastanowić się nad działaniami, które pozwolą na utrzymaniu odpowiedniego poziomu wody, aby nie doprowadzić do suszy.

 

Radny Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że w branży budowy dróg, kanalizacji i wodociągów pracuje już 20 lat i jeszcze nigdy nie spotkał się z dokumentacją projektową, która uwzględniałaby jakąkolwiek kolizję z rurkami drenarskimi. Dodał, że zawsze mówi się o zabezpieczeniu sieci elektrycznej, energetycznej, ale o sieci drenarskiej nigdy nie jest wspomniane. Jego zdaniem problem polega na tym, że na etapie sporządzania dokumentacji projektowej nie uwzględnia się sieci drenarskiej.

 

Mirosław Zieliński poinformował, że dreny służą odbieraniu nadmiaru wody. Dodał, że najwięcej wody zanika z gleby poprzez zostawianie ściernisk na polach, czy nieodpowiednią uprawę.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Nadzoru Wodnego we Wrześni.

 

Karolina Kaczmarek, kierownik Nadzoru Wodnego we Wrześni poinformowała, że obszar działania Nadzoru Wodnego Września znajduje się na terenie powiatów: wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, słupeckiego, jarocińskiego oraz poznańskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Września wynosi 569,426 km2. Dodała, że Nadzór Wodny we Wrześni zajmuje się eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją:

a) cieków: Wrześnica, Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej (Kanał Dymacz), Dopływ z Żelazkowa (Kanał Goczałkowski), Wrześnica Mała, Dopływ z Piasków Gorazdowskich (Kanał Kołaczkowski), Dopływ spod Wszembórza (Kanał Flisa), Dopływ z Komorza Przybysławskiego (Kanał Ulgi I), Kanał Ulgi Il oraz Warta - długość ogółem 160,459 km;

b) Zbiornika Września;

c) wałów przeciwpowodziowych - długość ogółem 27,609 km;

d) budowli piętrzących;

e) przepustów wałowych.

Dopowiedziała, że Nadzór zajmuje się również m.in.:

a) prowadzeniem spraw dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych;

b) monitorowaniem sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie zarządu zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;

c) opiniowaniem przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów.

 

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy Nadzór Wodny zajmuje się utrzymaniem jak największej ilości wody.

 

Karolina Kaczmarek odpowiedziała, że Wody Polskie są bardzo nastawione na małą retencję i utrzymanie wody na odpowiednim poziomie.

 

Przemysław Hirschfeld poinformował, że po zgodę na wykopanie studni głębinowej należy zgłosić się do Nadzoru Wodnego.

 

Kinga Suterska z Nadzoru Wodnego we Wrześni poinformowała, że na studnię powinno uzyskać się pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają jedynie przydomowe studnie o głębokości mniejszej niż 30 m, a średnioroczna dobowa wydajność nie powinna przekraczać poboru w wysokości 5 m3.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr 20 / 2022)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.