Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2022

PROTOKÓŁ NR 21/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 12 września 2022 r.

 

Waldemar Bartkowiak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, wzięli w nim udział:

1) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

2) Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z harmonogramem dożynek powiatowych.
 4. Farmy fotowoltaiczne na terenie powiatu wrzesińskiego.
 5. Omówienie materiałów na sesję.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z harmonogramem dożynek powiatowych.

 

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Mateusza Maseraka, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Mateusz Maserak poinformował, że tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się wspólnie z Powiatowym Świętem Smaków. Dodał, że wydarzenie jest organizowane z Gminą Września. Dopowiedział, że co roku Powiatowe Święto Smaków jest wspierane z budżetu Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Poinformował, że Dożynkowe Powiatowe Święto Smaków odbędzie się dnia 18 września 2022 r. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11:00 mszą świętą w Kościele pw. Świętego Ducha we Wrześni w podziękowaniu za zebrane plony. Dodał, że na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy sołtysi z Gminy Września i całego Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedział, że podczas mszy św. wystąpi chór Camerata, a wieniec powiatowy poniesie zespół folklorystyczny Ziemia Wrzesińska. Poinformował, że odbędzie się tradycyjne przekazanie chleba dożynkowe w darach. Po mszy św. przejdzie korowód dożynkowy alejami parku im. Dzieci Wrzesińskich na plac amfiteatru, który uświetni kapela z Czerniejewa. Dodał, że o godz. 12:00 odbędzie się otwarcie Powiatowego Święta Smaków w parku im. Dzieci Wrzesińskich z degustacją lokalnych produktów, pokazami kulinarnymi, stoiskami gastronomicznymi i strefą live cooking. Dopowiedział, że zgłosiło się 25 kół wiejskich, które wystawią swoje produkty. Odbędzie się konkurs kulinarny, którego głównym jurorem będzie Tomasz Jakubik, juror polskiej edycji programu MasterChef Junior. Poinformował, że uroczystość zakończy koncert Mariusza Kalagi, który rozpocznie się o godz. 18:30 w amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni.

 

Radny Maciej Handkiewicz zapytał, czy produkcje pszczelarskie też będą miały swoje stoisko podczas Powiatowego Święta Smaków.

 

Mateusz Maserak odpowiedział, że koło pszczelarskie z Nekli będzie mieć swoje stoisko podczas Powiatowego Święta Smaków.

 

Maciej Handkiewicz zapytał, jak wygląda podział kosztów pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim na organizację Dożynkowego Powiatowego Święta Smaków.

 

Mateusz Maserak odpowiedział, że Gmina Września przeznacza 20.000,00 zł na wynagrodzenie Mariusza Kalagi, nagłośnienie, oświetlenie, czyli zapewnienie całego sprzętu potrzebnego do odbycia koncertu. Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” ponosi koszty w wysokości 7.000,00 zł, które związane są z zabezpieczeniem wydarzenia, czyli np. pomoc medyczna, dostępność do toalet. Powiat Wrzesiński finansuje wynagrodzenie Tomasza Jakubika  w wysokości 30.000,00 zł.

 

Przewodniczący komisji zapytał, czy zaproszenia na uroczystość zostały wysłane do sołtysów wsi Gminy Września, czy wszystkich gmin z terenu powiatu wrzesińskiego.

 

Mateusz Maserak zaproszenia zostały wysłane do sołtysów wszystkich wsi gmin powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Farmy fotowoltaiczne na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Przewodniczący komisji poinformował, że przewodniczący Rady zwrócił się do gmin powiatu wrzesińskiego z zapytaniem ile od 2019 r. zostało złożonych wniosków o warunki zabudowy dla instalacji farm fotowoltaicznych w danej gminie oraz o moc i powierzchn wnioskowanych farm fotowoltaicznych. Przedstawił zebrane dane z gmin powiatu wrzesińskiego.

Pismo wraz z odpowiedziami z gmin znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod nr sprawy SO.0004.16.2022.

 

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy farm fotowoltaicznych to jest to rodzaj decyzji, który nie pozostaje w przestrzeni swobody administracyjnej. Dodała, że jeśli inwestor składa wniosek o wydanie warunków zabudowy, a urbanista po ich przeanalizowaniu wyda je, to samorząd w tym momencie nie ma możliwości odmowy wydania takich warunków.

 

Maciej Handkiewicz poinformował, że na powstawanie farm fotowoltaicznych mają wpływ również względy środowiskowe i krajobrazowe. Zastanawia go konstruowanie umów i sprawa dotycząca eksploatacji instalacji. Dodał, że w umowach jest zapis, iż  inwestor jest zobowiązany do demontażu, tylko, czy rolnicy mają świadomość ryzyka, jakie może wystąpić np. firma zakładająca fotowoltaikę mogła ogłosić upadłość. Zapytał, czy postawienie farmy fotowoltaicznej wiąże się z wyłączeniem gruntu, na której została wybudowana z produkcji rolnej.

 

Urszula Łabęda poinformowała, że ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje na trwałe wyłączenie gruntów, jeżeli trwa ono ponad 20 lat. Natomiast do 20 lat, na wniosek inwestora Powiat może wydać zezwolenie na wyłączenie gruntu na taki okres, jaki wskazał inwestor.

 

Przewodniczący komisji zapytał, czy jeśli właściciel gruntów rolnych chciałby przeznaczyć je pod ogródki rekreacyjne to grunty te należy wyłączyć z gruntów rolnych.

 

Urszula Łabęda odpowiedziała, że wszystko zależy od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumentacji planistycznej i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na sesję.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Mateusz Maserak przedstawił uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025;

2) określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

3) wyposażenia środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2022.

 

Radny Janusz Balcerzak przypomniał, że w ubiegłym roku jedna z osób złożyła protest odnośnie nieuwzględnienia golfu przy określaniu szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych. Zapytał jak w bieżącym roku rozwiązano ten problem.

 

Mateusz Maserak odpowiedział, że w bieżącym roku jest otwarty katalog dyscyplin sportowych.

 

Janusz Balcerzak zapytał, czy uchwała dotyczy tylko zawodników zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Mateusz Maserak odpowiedział, że uchwała dotyczy zarówno zawodników zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego. jak i trenujących na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr 21 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Bartkowiak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2023-03-16 11:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.