Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 27 / 2022

PROTOKÓŁ NR 27/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 10 marca 2022 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyli:

 • Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych;
 • Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie kontroli kosztów poniesionych na nadzór budowalny przy inwestycjach drogowych w 2021 r.
 4. Przeprowadzenie kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2021 r.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.

 

Pkt. 3 Przeprowadzenie kontroli kosztów poniesionych na nadzór budowalny przy inwestycjach drogowych w 2021 r.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Powiat Wrzesiński nie poniósł żadnych kosztów na nadzór budowalny przy inwestycjach drogowych w 2021 r.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła zastrzeżeń w kontrolowanym zakresie.

 

Pkt. 4 Przeprowadzenie kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2021 r.

Dokumentację do kontroli i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli udzielił Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

W ramach czynności kontrolnych dotyczących kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r. członkowie komisji zapoznali się z:

1) ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.;

2) uchwałą nr 212/XXXIII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi,

3) uchwałami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dotyczącymi:

 • ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych,
 • naboru członków i powoływania komisji konkursowych opiniujących złożone oferty,
 • przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych,

4) wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach ogłoszonych konkursów.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem dotacji udzielonych w 2021 r. i poddała kontroli losowo wybrane oferty z obszarów:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultur fizycznej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie procedury udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym w 2021 r.

Protokół kontrolny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Pkt.5 Sprawy bieżące.

Krzysztof Strużyński zapytał, jak zakończyła się sprawa remontu mostów w Lisewie i Rudzie Komorskiej.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że przy remoncie mostów w Lisewie i Rudzie Komorskiej wykonano więcej prac niż wcześniej zakładano. Poinformował, że dodatkowo wykoszono teren i zostały oczyszczone i lekko poszerzone schody. Dodał, że skupiono się na odwodnieniu i remoncie dylatacji oraz na zabezpieczeniu antykorozyjnym. Dopowiedział, że remont mostu w Rudzie Komorskiej był przeprowadzony niedawno i tam nawierzchnia mostu jest nowa, ale przy remoncie mostu w Lisewie zauważono, że przy kapach chodnikowych masa zaczyna już odchodzić. Poinformował, że aby most w Lisewie nie niszczał, warto byłoby wykonać wymianę nawierzchni.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy miałoby polegać to na wymianie całej nawierzchni, czy tylko położeniu nakładki na istniejącą nawierzchnię.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że należałoby zerwać obecną nawierzchnię i położyć nową.

Radny Paweł Skrzypczak zapytał, na jakiej długości odcinku mostu wymieniana byłaby nawierzchnia.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że około 100 m.

Radna Henryka Waligóra zapytała, jaki byłby koszt wykonania wymiany tej nawierzchni.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że na podstawie szacowanych obliczeń z ubiegłego roku wyniosłoby to pomiędzy 70.000,00 zł – 80.000,00 zł.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziały Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr 27 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-05-13 11:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.