Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 28 / 2022

PROTOKÓŁ NR 28/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 10 maja 2022 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego
  za 2021 r. w zakresie:
  • wykonania dochodów budżetowych,
  • wykonania wydatków budżetowych,
  • rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,
  • zobowiązań wymagalnych,
  • zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie.

 

Zakres kontroli został zawarty w zawiadomieniu przekazanym staroście wrzesińskiemu.

Czynności kontrolne były przeprowadzane przez zespoły kontrolne w składzie:

 • zespół kontrolny (I): Henryka Waligóra, przewodnicząca zespołu i Jarosław Czyż,
 • zespół kontrolny (II): Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak.

Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej działały na podstawie upoważnień przekazanych wraz z zawiadomieniem.

Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Upoważnienia stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

 

Pkt 3 Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.

Zespół kontrolny (I) przeprowadził kontrolę:

 1. wykonania dochodów budżetowych;
 2. wykonania wydatków budżetowych;
 3. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

 

Ad. 1.

Kontrolując wykonanie dochodów budżetowych zespół kontrolny dokonał kontroli dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie Kołaczkowo na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”. Zespół kontrolny przeprowadził również czynności kontrolne w zakresie:

 • dochodów z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym;
 • wpływów z tytułu opłat za usługi geodezyjne;
 • dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych;
 • wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy;
 • wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Ad. 2.

Zespół kontrolny skontrolował wydatki budżetowe w zakresie realizacji zadania majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. Powiatu – Września w m. Września” – dokończenie przebudowy do przejazdu kolejowego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Ad. 3.

Zespół kontrolny dokonał kontroli rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego i Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Zespół kontrolny (II) przeprowadził kontrolę:

 1. zobowiązań wymagalnych;
 2. zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

 

Ad. 1.

Zespół kontrolny skontrolował sprawozdania i stwierdził, że w 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności były zrealizowane w terminie.

 

Ad. 2.

Zespół kontrolny dokonał kontroli zmian w budżecie dokonanych na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Skontrolował losowo wybrane dwie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku były dokonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego do ich dokonywania
.

 

Protokoły kontrolne stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 28 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-05-17 09:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.