Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 30 / 2022

PROTOKÓŁ NR 30/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 16 maja 2022 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad i zawnioskował o jego rozszerzenie o przyjęcie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r. i opracowanie i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.

Porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r. w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.
 4. Opinia o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.
 5. Wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie.

Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie zmianę porządku obrad.

 

Pkt 3 Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r. w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

Komisja Rewizyjna do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym skonfrontowała dane z niżej wymienionymi dokumentami:

 1. sprawozdaniami Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 2. potwierdzeniami środków na rachunkach bankowych,
 3. sprawozdaniami Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 4. dokumentacją księgową.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę bilansu.

Wniosek:

Stwierdzono, że dane wykazane w bilansie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok.

Protokół kontrolny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

Pkt 4 Opinia o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała w toku czynności kontrolnych wykonanie budżetu w zakresie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji przedłożonej do kontroli. Sporządziła opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.

Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja Rewizyjna przyjęła opinię 4 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.  Radna Wiesława Kowalska wyraziła odrębne zdanie co do celowości i gospodarności realizacji budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r., ale pozytywnie zaopiniowała rzetelność rachunkową budżetu.

 

 

Pkt 5 Wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Komisja Rewizyjna opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r., do której załączyła opinię o wykonaniu budżetu.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja Rewizyjna przyjęła treść wniosku 4 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”. Radna Wiesława Kowalska wyraziła odrębne zdanie co do celowości i gospodarności realizacji budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r., ale pozytywnie zaopiniowała rzetelność rachunkową budżetu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

 Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 30 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-09-05 10:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.