Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 40 / 2023

PROTOKÓŁ NR 40/2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zajęcie stanowiska w sprawie ponownej skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego, rozpatrzonej w uchwale nr 303/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zajęcie stanowiska w sprawie ponownej skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego, rozpatrzonej w uchwale nr 303/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przewodniczący komisji poinformował, że dnia 5 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym opracowano i przyjęto projekt uchwały na podstawie stanowiska przyjętego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu dnia 3 listopada 2022 r. Dodał, że dnia 6 grudnia 2022 r. skarżący złożył uzupełnienie do treści swojej skargi oraz poprosił o przekazanie jej wszystkim radnym wraz z całą wcześniejszą dokumentacją. Dopowiedział, że cała dokumentacja wraz z uzupełnieniem skargi, które skarżący złożył dnia 6 grudnia 2022 r. zostały przekazane wszystkim radnym przed terminem sesji, tak aby mogli zapoznać się ich treścią. Poinformował, że dnia 16 grudnia 2022 r. na sesji Rada Powiatu Wrzesińskiego uznała za niezasadną uchwałę w sprawie przyjętego stanowiska przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia pisma zatytułowanego jako „skarga na działalność Starosty Wrzesińskiego”. Dodał, że skarżący po sesji Rady Powiatu złożył ponowną skargę i stwierdził, że nie odniesiono się w treści uzasadnienia uchwały do uzupełnienia, które przekazał 6 grudnia 2022 r. Uważa, że uzupełnienie złożone 6 grudnia 2022 r. nie wniosło żadnych nowych wątków w sprawie i nie wpłynęło na zmianę treści uzasadnienia do uchwały.

Radna Henryka Waligóra zapytała, czy ktoś z radnych wniósł jakieś uwagi do projektu uchwały.

Mikołaj Kubiaczyk odpowiedział, że na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się 16 grudnia 2022 r. podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego radni nie podjęli dyskusji i uznali skargę za niezasadną. Dodał, że skarżący ubiega się swoich praw w sądzie i uważa że to właśnie ten organ powinien rozstrzygnąć sprawę.

Radny Maciej Handkiewicz zwrócił uwagę, że jego zdaniem pojawił się nowy wątek w piśmie z dnia 6 grudnia 2022 r. dotyczący nienależytego wykonywania zadań poprzez używanie finansowanego z środków publicznych biuletynu informacyjnego powiatu Wrzesińskiego do publikowania prywatnych opinii. Dodał, że w związku z tym należałoby ponownie rozpatrzyć skargę. Dopowiedział, że natomiast zarzut dotyczący naruszenia dóbr osobistych powinien rozstrzygnąć sąd.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że jego zdaniem nie ma potrzeby rozpatrywania ponownie skargi. Dodał, że Starosta ma prawo do  umieszczania felietonu w biuletynie „Przegląd Powiatowy”.

Henryka Waligóra dodała, że skarżący ujął we wcześniejszych swoich pismach zarzut dotyczący używania biuletynu informacyjnego do publikowania prywatnych opinii przez Starostę.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że kwestia Przeglądu Powiatowego została poruszona już niejednokrotnie, ponieważ nie ma w nim żadnych informacji dotyczących odbytych posiedzieć Komisji czy Rady Powiatu. Uważa, że powinien zmieć się charakter wydawanego biuletynu na bardziej informacyjny. Dodał, że felietony i inne artykuły każdy może umieszczać w gazecie lokalnej lub na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dopowiedział, że skarżący stwierdził, że w uzasadnieniu opracowanym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji nie odniesiono się do pisma z dnia 6 grudnia 2022 r. Poinformował, że to pismo nie wnosi żadnych nowych informacji w sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad tym, czy pismo z 6 grudnia 2022 r. wnosi nowy wątek w sprawie i czy Komisja ma zająć się przygotowaniem nowego projektu uchwały. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji.

Pismo z 6 grudnia 2022 r. nie wnosi nowego wątku w sprawie.

Oddano 3 głosy „przeciw” (Mikołaj Kubiaczyk, Henryka Waligóra, Paweł Skrzypczak) i 2 głosy „wstrzymujące się” (Maciej Handkiewicz, Grzegorz Trocha.).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje podtrzymanie stanowiska w sprawie.

Kamila Chmielarz-Suszka, radca prawny poinformowała, że do skarżącego została przekazana uchwała nr 303/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego, którą Rada uznała za niezasadną. Dodała, że w piśmie zawarto również informację, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 ww. ustawy).

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Mikołaj Kubiaczyk

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 40 / 2023)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2023-04-19 11:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.