Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Możliwość zgłaszania uwag dotyczących oferty

na realizację zadania publicznego pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2024 – Hufiec Wrzos przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Września „Wrzos" im. Dzieci Wrzesińskich

Termin zgłaszania uwag: do 27 czerwca 2024 r

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 01.07.2024 r. podjął uchwałę nr 38/2024 w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Kraska
 • opublikował: Monika Tomczak
  data publikacji: 2024-06-20 13:18
 • zmodyfikował: Monika Tomczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-03 14:28

 

Otwarty nabór:

Otwarte konkursy ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2024 r. w obszarach:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. edukacji;
 3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 5. ratownictwa i ochrony ludności;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. ekologii.

Termin składania ofert: do 09.02.2024 r., godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Wrześni).

 
Realizacja zadań publicznych: od 2 kwietnia do 15 grudnia 2024 r.
 
Ofertę należy przygotować i wysłać za pośrednictwem aplikacji Generator eNGO https://powiatwrzesinski.engo.org.pl


Wydrukowaną ofertę z nadaną sumą kontrolną, podpisaną przez osoby upoważnione i z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Wrześni. 


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu pod nr. tel.: 61 640 44 93 oraz  61 640 45 07 

 


 

 • opublikował: Monika Tomczak
  data publikacji: 2024-01-19 10:31

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Olejniczak
 • opublikował: Monika Tomczak
  data publikacji: 2024-01-11 09:02
 • zmodyfikował: Monika Tomczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-11 09:08

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.