Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Rodzinnym Domem Dziecka w Pyzdrach kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest jednocześnie wychowawcą oraz pełni funkcje administracyjne i obsługi. W razie nieobecności Dyrektora RDD kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem. Może to być osoba z nim spokrewniona lub spowinowacona.

W przypadku, gdy w RDD przebywa więcej niż 4 dzieci, powiat na wniosek Dyrektora, zatrudnia jedną osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Od dnia 01.01.2002 r. Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach jest Danuta Bączkiewicz (powołana na podstawie Uchwały Nr 263/2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.12.2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/2000 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.10.2000 r. w sprawie powołania Kierownika Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach).

Do obowiązków Dyrektora RDD w szczególności należy:

1. przyjmowanie dzieci do RDD,

2. kształtowanie zachowań i postaw tworzących domowo-rodzinną atmosferę RDD zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego,

3. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków ich wszechstronnego rozwoju,

4. zapewnienie dzieciom racjonalnego żywienia, ubioru dostosowanego do pór roku, warunków sanitarno-higienicznych, bytowych, dbałość o ich stan zdrowia,

5. czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązków szkolnych,

6. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z pobytem dziecka w placówce,

7. podpisywanie pism i dokumentów dotyczących bieżącej działalności RDD,

8. dbałość o powierzone mienie RDD,

9. tworzenie warunków do realizacji przez RDD zadań poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki i odpowiedzialność za odpowiednie i prawidłowe ich wykorzystanie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 13:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 13:12

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.