Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb pracy rady powiatu

Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Powiatu Wrzesińskiego szczegółowo określa Dział III (§ 6 - § 15) i IV (§ 16 - § 54) Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 • postanowienia proceduralne,
 • deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 • apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie – zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny.

Rada przyjmuje do wiadomości sprawodzania i informacje Zarządu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że przepisy odrębne nakazują podjęcie uchwały o przyjęciu.

Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 08:10
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-14 11:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 14:07

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.