Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

XIV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

Proponowany porzadek obrad XIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, 24 lutego, godz. 16.00, sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady;

3) sprawozdania starosty wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok;

4) sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017 za okres 2014 – 2015.

5. Przedstawienie:

1) sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego w 2015 roku;

2) planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020”;

2) w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020;

3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15);

4) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

5) w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 146/3 o powierzchni 7,7200 ha, nr 375/153 o powierzchni 1,4733 ha, nr 139/73 o powierzchni 7,6421 ha, nr 139/75 o powierzchni 11,5360 ha;

7) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;

8) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

10) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

 

drukuj (XIV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-02-03 07:20
  • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-19 13:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.