Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

XVI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 30 marca 2016 r. ( środa ) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy, ulica Wojska Polskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIV i XV sesji Rady;

3) oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wrzesińskiego
za 2015 rok.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;

3) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej;

6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku;

7) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy, wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

drukuj (XVI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2016-03-09 12:25
  • zmodyfikował: Marta Maciejczak
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-29 09:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.