Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

XIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 2 czerwca ( czwartek ) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Wojska Polskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XVII i XVIII sesji Rady;

3) sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2015 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2015 rok;

4) sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

5. Zapoznanie się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) sprawozdaniem finansowym za 2015 rok;

3) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2015 roku;

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

5) opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

7) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;

4) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

drukuj (XIX sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2016-05-31 07:22
  • zmodyfikował: Marta Maciejczak
    ostatnia modyfikacja: 2016-05-31 07:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.