Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

XXXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 2 czerwca (piątek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXI sesji Rady;

3) sprawozdania Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok”.

5. Zapoznanie się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

2) sprawozdaniem finansowym za 2016 rok;

3) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2016 roku;

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

5) opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

7) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez starostę wrzesińskiego;

4) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

drukuj (XXXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2017-05-26 14:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.