Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 31 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 31/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie wniosków w sprawie zmian w budżecie powiatu:

a) o wyrażenie zgody na przeznaczenie zysku Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie netto 386 724,51 zł na kapitał zapasowy spółki,

b) o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze zbliżającym się terminem wpłaty odsetek za okres II kwartał 2015 r. od wyemitowanych obligacji, celem pokrycia wkładu własnego przeznaczonego na realizację Projektu budowlanego „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1. a)

Wniosek omówiła skarbnik powiatu – Beata Walkowiak, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pkt 1. b)

Wniosek omówiła skarbnik powiatu – Beata Walkowiak, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków pozytywnie z zastrzeżeniem, aby księgowość Szpitala Powiatowego dokonała niezbędnych wyliczeń i bilansów, celem przedstawienia ich na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki. Głosów przeciwko nie oddano.

Pkt 2

Elwira Haręźlak – Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Dotyczy ono propozycji opracowania planu transportowego przez powiat, celem zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Nadmieniła, iż obowiązek ten realizuje wojewoda. Zadanie to przekazywane jest powiatom, których liczebność wynosi powyżej 80 tysięcy mieszkańców. Warunku tego nie spełnia powiat wrzesiński.

W związku z faktem, iż powiat wrzesiński nie przekracza liczebnością 80 tysięcy mieszkańców i generowaniem dodatkowych kosztów w razie przejęcia realizacji w/w zadania, Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o nieprzystępowaniu do jego realizacji.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich -  Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła członkom zarządu przebieg spotkania, które odbyło się 17 czerwca 2015 r. z udziałem  członków zarządu fabryki Volkswagen.

W punkcie wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

1./-/Dionizy Jaśniewicz   

2./-/Waldemar Grzegorek  

3./-/Paweł Guzik             

4./-/Jerzy Mazurkiewicz   

5./-/Rafał Zięty               

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

 

Września, dnia 18.06.2015 r.

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

 

drukuj (Protokół nr 31 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Ratajczyk
    data publikacji: 2015-06-30 11:02
  • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
    ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 11:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.