Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 32 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 32/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 23 czerwca 2015 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Pkt 1

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że  Zmianie ulega pkt X 3 SIWZ:

Zapis brzmiał: „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg załącznika nr 6 do SIWZ”. Wykreślono w zapis: „a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych” oraz wykreślono zapis: „lub są wykonywane”. 

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” otrzymała brzmienie:

Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 6 do SIWZ. – została przyjęta jednogłośnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie zabrali głosu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1.  Dionizy Jaśniewicz   
 2.  Waldemar Grzegorek 
 3.  Paweł Guzik               
 4.  Jerzy Mazurkiewicz   
 5.  Rafał Zięty                 

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 32 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-06-30 11:02
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 11:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.