Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 34 / 2015

PROTOKÓŁ NR 34/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 30 czerwca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;
  2)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  3)  planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
  4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach wyrażenia zgody na:
  1) zmianę w naborze do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni na rok szkolny 2015/2016;
  2) prowadzenie elektronicznych dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni;
  3) bezpłatne użyczenie internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla uczestników warsztatów folklorystycznych.
 3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Zbigniew Dworczak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformował, że ekspertyza stanu technicznego komputera użytkowanego przez pracownika jednostki wykazała zużycie i wyeksploatowanie podzespołów. Nadmienił, iż koszt naprawy przewyższyłby wartość sprzętu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 131/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2), 3) i 4)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że wpłynęło zawiadomienie wojewody wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na pokrycie bieżącej działalności. Podkreśliła, że wpływ środków skutkuje koniecznością wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej oraz dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1)
132/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego
na 2015 rok
;
2) 133/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
3) 134/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr: 3, 4 i 5 do protokołu.

 

Pkt 2.1), 2)

Eugenia Potęga, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni wystąpił o zgodę na:
1) zwiększenie naboru o pół oddziału w zawodzie technik informatyk z jednoczesnym zmniejszeniem naboru do klasy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nadmieniła, iż dyrektor zaproponował przesunięcie ze względu na duże zainteresowanie nauką pierwszego z wymienionych kierunków kształcenia. Dodała, że zmiany te nie spowodują zwiększenia liczby uczniów przyjętych do szkoły, a umożliwią zaspokojenie oczekiwań absolwentów gimnazjów;
2) prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej. Podkreśliła, iż szkoła spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na:
1) zmianę w naborze do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni na rok szkolny 2015/2016;

2) prowadzenie w szkole dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Pkt 2.3)

Eugenia Potęga zaznaczyła, że Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” wystąpiło o bezpłatne wynajęcie pokojów w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dla 36-osobowej grupy folklorystycznej z Trok, która przyjedzie do Wrześni w ramach projektu pn. „Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska”.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na bezpłatne udostępnienie miejsc noclegowych w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w czasie pobytu grupy folklorystycznej z Trok w powiecie wrzesińskim.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 34 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-07-15 09:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.