Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 49 / 2015

PROTOKÓŁ NR 49/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 23 października 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.
 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Magdalena Michalak, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wpłynęły pytania do treści specyfikacji na świadczenie usług pocztowych w Starostwie i zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień i odpowiedzi, a ich treść przekazać wykonawcom oraz umieścić ją na stronie internetowej. Zaznaczyła, że proponuje się, po analizie pytań z radcą prawnym, by zamawiający:
1) wyraził zgodę na:

 1. dokonanie podziału na gabaryty ilości przesyłek nieodebranych (nierejestrowanych, rejestrowanych i z zadeklarowaną wartością),
 2. przyjęcie wartości przesyłki wartościowej w kwocie nieprzekraczającej 50,00zł,
 3. wprowadzenie poprawek błędnie wpisanych punktów w załączniku nr 7 do specyfikacji stanowiącym wzór umowy;

2) nie wyraził zgody na:

 1. rozszerzenie kryterium oceny ofert o liczbę osób zatrudnionych na umowę o pracę i liczbę własnych placówek pocztowych,
 2. zmianę formy rozliczenia miesięcznego z tytułu realizacji umowy,
 3. wykreślenie zapisów dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług,
 4. podanie wartości przedmiotu umowy w 2015 r.

Podkreśliła, że przyjęcie ww. zmian modyfikuje treść ogłoszonej specyfikacji.

Modyfikacja i odpowiedzi na pytania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                        
 4. /-/ Rafał Zięty                            
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 49 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-11-05 07:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.