Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 51 / 2015

PROTOKÓŁ NR 51/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 2 listopada 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016;
2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 – dotyczy:

 1. części III – obszar gminy Nekla,
 2. części VI – obszar miasta Września;

3) udzielenia prezesowi Zarządu firmy Demiurg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;
4) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy podnajmu wieży kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21.

2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla dzieci w ramach Wrzesińskiej Akademii Siatkówki.

3. Opracowywanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w przetargu na zakup emulsji asfaltowej wpłynęła oferta firmy Colas Polska Sp. z o.o. ze siedzibą w Palędziu, w kwocie 140.035,50zł. Zaznaczyła, że zamawiający na realizację przeznaczył kwotę 160.000,00zł. Dodała, że oferta uzyskała 98 pkt., z czego 97 pkt. w kryterium ceny i 1 pkt w kryterium punktu odbioru, który jest usytuowany w promieniu od 20 do 30 km.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 207/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2

Joanna Suplewska zaznaczyła, że komisja przetargowa proponuje wybór wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Nekla i miasta Września. Poinformowała, że wpłynęły oferty Firmy Usługowej Daniel Waligóra z siedzibą w Targowej Górce, odpowiednio dla ww. części, w kwotach: 44.262,81zł i 28.717,74zł. Podkreśliła, że zamawiający na realizację przedmiotowych części zamówienia przeznaczył odpowiednio kwoty: 52.058,48zł i 32.172,93zł. Nadmieniła, że na realizację pozostałych części zamówienia wpływają jeszcze uzupełnienia i wyjaśnienia, dlatego wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w późniejszym terminie.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 208/2015 w sprawie
wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 – dotyczy części III – obszar gminy Nekla;
2) 209/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 – dotyczy części VI – obszar miasta Września zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.3

Joanna Suplewska przypomniała, że firma Demiurg z siedzibą w Poznaniu jest wykonawcą dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego (cz. I – bursa przy ul. Słowackiego i cz. III – pracownie przy ul. Wojska Polskiego). Zaznaczyła, że w celu reprezentowania i występowania w imieniu powiatu wrzesińskiego w sprawach wynikających z realizacji ww. zadania, jest wymagane pełnomocnictwo dla prezesa firmy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 210/2015 w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy Demiurg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że najemca wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu wystąpił o przedłużenie okresu obowiązywania umowy. Nadmieniła, że podnajmowany obiekt jest objęty umową użyczenia między powiatem a gminą Miłosław, która wyraziła już zgodę na przedłużenie umowy. Zaproponowała, by przedłużyć okres obowiązywania umowy, zgodnie z wolą wnioskującego o kolejne trzy lata, tj. do 31.10.2018 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 211/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy podnajmu wieży kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że Wrzesińska Akademia Siatkówki wystąpiła do patronów, w tym starosty wrzesińskiego, o dofinansowanie kwotą 1.000,00zł zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach mini siatkówki.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł.

 

Pkt 3

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych członkowie Zarządu opracowywali projekt uchwały budżetowej na 2016 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka poinformowała, że w dalszym ciągu nie wpłynęły środki, dla powiatu wrzesińskiego, na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Dodała, że w takiej sytuacji nie będą podejmowane żadne działania w ww. zakresie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz              
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Rafał Zięty                           
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 51 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-11-18 09:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.