Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 60 / 2015

PROTOKÓŁ NR 60/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania spotkania noworocznego słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

2) współorganizacji i dofinansowania koncertu organizowanego przez Stowarzyszenie Pro Musica w Kościele Św. Królowej Jadwigi we Wrześni.

2. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku”.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku wystąpił o dofinansowanie spotkania noworocznego dla jego słuchaczy.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na dofinansowanie spotkania noworocznego słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W głosowaniu nad udzieleniem dofinansowania oddano 3 głosy „przeciwko”, 1 głos „za” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Pkt 1.2

Ilona Dębicka zaznaczyła, że Stowarzyszenie Pro Musica wystąpiło o współorganizację i dofinansowanie koncertu, w którym wystąpią soliści Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz chór parafii Św. Królowej Jadwigi we Wrześni i chór kolegiacki ze Środy Wielkopolskiej.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie przyznali dofinansowania na organizację koncertu przez Stowarzyszenie Pro Musica. W głosowaniu nad udzieleniem dofinansowania oddano 4 głosy „przeciwko”, 0 głosów „za” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Pkt 2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka i Chocicza Wielka. Zaznaczył, że teren objęty planem zajmuje powietrznię 316 ha i jest w większości przeznaczony pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka i Chocicza Wielka.

 

Pkt 3

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że w konkursie ofert na organizację i realizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym wpłynęła oferta Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania pn. „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych szkół Powiatu Wrzesińskiego w roku 2016”. Zaznaczyła, że oferent spełnił warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Podkreślił, że oceny merytorycznej złożonej oferty dokonała komisja konkursowa. Nadmienił, że koszty podstawowe stanowią: zakup medali, obsługa sędziowska i opieka medyczna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 260/2015 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2016 roku” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje i komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz              
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Rafał Zięty                            
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 60 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-01-12 11:59
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 11:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.