Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, w ramach wykonywania zadań publicznych, jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 44, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

  2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w celu realizacji przez starostwo powiatowe obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu zainteresowana osoba może zwrócić się na piśmie do Starosty Wrzesińskiego (w trybie art. 33 wyżej wymienionej ustawy).

  5. Starosta Wrzesiński, Zarządzeniem Nr 13/2013 z dnia 23.04.2013 r., wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Funkcję tę pełni Kamil Perlik – naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

  6. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w formie papierowej. Rejestr jest jawny i udostępniany zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r., poz. 719). Osoby zainteresowane mogą przeglądać treść rejestru, jednak proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, tel. 61 640 44 23.

drukuj ()

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.