Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 65 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 65/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zatwierdzenie diagnoz potrzeb szkoły i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie rozwoju szkoły i doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w celu dostosowania do rynku pracy w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dot. Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zatwierdzili przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przedstawiła diagnozy szkół/placówek objętych projektem pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w zakresie ich rozwoju oraz doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.

Diagnozy stanowią odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zatwierdzili diagnozy potrzeb szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie rozwoju szkół i doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w celu dostosowania do rynku pracy w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2

Bożena Nowacka poinformowała, że planuje się wystąpić o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”, którego celem jest podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagpgicznej oraz współpraca z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi. Zaznaczyła, że wartość projektu wynosi 2.555.771,27zł, a jego realizacja nastąpi od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. Podkreśliła, że projektem będą objęci uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” nie oddano.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
  2. /-/ Paweł Guzik                         
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  4. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 65 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-02-02 13:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.