Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 66 / 2016

PROTOKÓŁ NR 66/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron (dot. pomieszczenia o pow. 16m2);

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron (dot. pomieszczenia o pow. 25m2);

3) wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kościuszki 14;

4) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016;

5) przeniesienia pani Anny Marii Kulczyńskiej na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w drodze porozumienia pracodawców.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że wynajmujący pomieszczenia użytkowe o powierzchni 16m2 i 25m2, położone przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni, wystąpili o rozwiązanie umów najmu z dniem 29.01.2016 r.

Projekty uchwał i wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 285/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron (dot. pomieszczenia o pow. 16m2);

2) 286/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron (dot. pomieszczenia o pow. 25m2) zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 1.3

Jolanta Pielak zaznaczyła, że Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni wystąpił o 3-letnie bezpłatne używanie pomieszczeń o powierzchni 95,33m2 znajdujących się w nieruchomości przy ul. Kościuszki we Wrześni. Dodała, że pomieszczenia te będą wykorzystywane na potrzeby magazynu żywności. Zaproponowała, by w umowie z użyczającym zawrzeć informację o jej wypowiedzeniu w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Projekt uchwały i wniosek stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 287/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kościuszki 14 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 1.4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu podkreśliła, że związki zrzeszające nauczycieli powiatu wrzesińskiego zaopiniowały pozytywnie plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.

Projekt uchwały i opinie związków stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 288/2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 1.5

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, od 01.02.2016 r. będzie pełniła pani Anna Kulczyńska.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 289/2016 w sprawie przeniesienia pani Anny Marii Kulczyńskiej na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w drodze porozumienia pracodawców została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” i wstrzymujących się” nie oddano.

 

Pkt 2 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że specjaliści z branży deweloperskiej zgłosili uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku (projekt nr 18/12/2015). Zaznaczyła, że:

1) sugerowali, iż zbyt duża powierzchnia jest przeznaczona pod zabudowę usługową;

2) zaproponowali zmniejszenie współczynnika miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej do 1 miejsca;

3) zaproponowali zmianę określenia „powierzchnia zabudowy” na „współczynnik zabudowy” lub „współczynnik powierzchni zabudowy”;

4) zauważyli, iż w kwartale 7MW brakuje oznaczenia linii zabudowy.

Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że:

1) tereny zabudowy usługowej nie zajmują zbyt dużej powierzchni, gdyż będą one wykorzystywane zarówno przez użytkowników terenu objętego przedmiotowym planem, jak również mieszkańców sąsiedniej zabudowy jednorodzinnej;

2) współczynnik miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie nie ulegnie obniżeniu;

3) na działce oznaczonej 7MW zostanie wydzielony pas zieleni;

4) określenie „powierzchnia zabudowy” zostanie zastąpione określeniem „współczynnik powierzchni zabudowy”;

5) drogi na terenie objętym planem będą drogami publicznymi.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
  2. /-/ Waldemar Grzegorek            
  3. /-/ Paweł Guzik                        
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
  5. /-/ Rafał Zięty                          

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelarii Ogólnej,

Biura Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 66 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-02-03 09:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.