Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 71 / 2016

PROTOKÓŁ NR 71/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Pani Annie Marii Kulczyńskiej;

2) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

4) udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawierania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umów cywilno-prawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że proponuje się, by na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, jego obowiązki przejęła pani Anna Maria Kulczyńska. Zaznaczyła, że zgodnie z § 32 ust. 2 pkt 5 zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 309/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Pani Annie Marii Kulczyńskiej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2 i 1.3

Joanna Musiałkiewicz zaznaczyła, że nowo zatrudniony dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni potrzebuje pełnomocnictw, które umożliwią mu reprezentowanie powiatu przed sądami i organami administracji publicznej w postepowaniach wynikających ze statutowej działalności oraz składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 310/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) 311/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

Pkt 1.4

Joanna Musiałkiewicz podkreśliła, że w celu realizacji programu „Aktywny samorząd” nowo zatrudniony dyrektor potrzebuje stosownego upoważnienia Zarządu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 312/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawierania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umów cywilno-prawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r. została podjęta jednomyślnie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

/-/ Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 71 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-03-15 13:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.