Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 73 / 2016

PROTOKÓŁ NR 73/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 marca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po XV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

3. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że burmistrz Gminy Miłosław wystąpił o udzielenie pomocy finansowej dla rodziny z miejscowości Bugaj, której mieszkanie zostało zniszczone w wyniku pożaru w styczniu br. Zaznaczyła, że koszt przywrócenia lokalu do stanu sprzed pożaru szacuje się w kwocie 30.980,55 zł, a Gmina Miłosław zadeklarowała pomoc w kwocie 6.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego. Nadmieniła, że rodzina jest objęta ubezpieczeniem od start na skutek zdarzeń losowych, jednak nie jest w stanie w całości sfinansować remontu mieszkania. Zaproponowała, by udzielić poszkodowanym pomocy w formie dotacji celowej dla Gminy w kwocie 5.000,00 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wyrażenie zgody na udzielenie Gminie Miłosław pomocy finansowej skutkuje zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł. Zaznaczyła, że zmianę tę należy wprowadzić w projektach uchwał Rady zmieniających uchwałę budżetową i Wieloletnią Prognozę Finansową, które są objęte porządkiem XV sesji Rady.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

Autopoprawki stanowią załączniki do protokołu nr XV/2016 z sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.03.2016 r., który znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.

 

Pkt 3

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę na XV sesji w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej, skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 317/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej została podjęta jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                           
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

/-/ Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 73 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-03-16 08:28
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-16 08:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.