Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 75 / 2016

PROTOKÓŁ NR 75/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2016 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

2. Przyjęcie bilansu powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd sporządza, w terminie do 31 marca, sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i informację o stanie mienia. Dodała, że dokumenty te są przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 320/2016 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok;

2) 321/2016 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały podjęte jednomyślnie.

WW. uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.

 

Pkt 2

Beata Walkowiak poinformowała, że sprawozdanie finansowe, które obejmuje bilans, rachunek zysków i start oraz informację dodatkową, jest przekazywane organowi stanowiącemu, w terminie do 31 maja.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli bilans powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacji, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 75 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-04-19 07:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.