Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 95 / 2016

PROTOKÓŁ NR 95/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok;

4) udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni do realizacji zadania pn. „Remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów, pomiędzy murowanymi, tynkowanymi słupkami”;

5) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2481P na terenie gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromlice do granicy gminy;

6) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2488P na terenie gminy Pobiedziska na odcinku Wagowo – granica powiatu;

7) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P na terenie gminy Kleszczewo na odcinku od granicy gminy do miejscowości Markowice;

8) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2472P na terenie gminy Kórnik na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do miejscowości Kórnik (ul. Konarska, ul. Zwierzyniecka);

9) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu;

10) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P na terenie gminy Pobiedziska na odcinku od granicy gminy do miejscowości Biskupice;

11) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P na terenie gminy Swarzędz na odcinku od drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz na granicy gminy;

12) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina;

13) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego;

14) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1.1

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody za II kwartał 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 37.686.223,44 zł, co stanowi 56,96 % wykonania planu, a wydatki zostały osiągnięte w kwocie 31.314.652,56 zł, co stanowi 46,93 % wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 6.371.570,88 zł. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 398/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 i 1.3

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 399/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 400/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.

Pkt 1.4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni potrzebuje upoważnienia do realizacji zadania polegającego na remoncie ogrodzenia, na które uzyskał dotację Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 401/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni do realizacji zadania pn. „Remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów, pomiędzy murowanymi, tynkowanymi słupkami” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.5 – 1.14

Bożena Nowacka poinformowała, że na podstawie ustawy o drogach publicznych w celu pozbawienia drogi jej dotychczasowej kategorii lub zaliczenia drogi do innej kategorii wymagana jest opinia zarządu sąsiedniego powiatu. Wnioski znajdują się w Referacie Dróg Powiatowych pod znakami spraw od nr WKD.7110.14.2016 do nr WKD.7110.23.2016.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 402/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2481P na terenie gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromlice do granicy gminy;

2) 403/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2488P na terenie gminy Pobiedziska na odcinku Wagowo – granica powiatu;

3) 404/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P na terenie gminy Kleszczewo na odcinku od granicy gminy do miejscowości Markowice;

4) 405/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2472P na terenie gminy Kórnik na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do miejscowości Kórnik (ul. Konarska, ul. Zwierzyniecka);

5) 406/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu;

6) 407/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P na terenie gminy Pobiedziska na odcinku od granicy gminy do miejscowości Biskupice;

7) 408/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P na terenie gminy Swarzędz na odcinku od drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz na granicy gminy;

8) 409/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina;

9) 410/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego;

10) 411/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego zostały podjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
  2. /-/ Waldemar Grzegorek
  3. /-/ Paweł Guzik
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
  5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 95 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2016-08-18 14:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.