Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 110 / 2016

PROTOKÓŁ NR 110/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Beata Walkowiak poinformowała, że:

1)  dochody budżetu ustala się w kwocie 71.694.062,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.775.124,00 zł;

2) wydatki budżetu ustala się w kwocie 73.795.116,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9.800.303,00 zł;

3)  rezerwę ogólną tworzy się w wysokości 383.735,00 zł;

4) rezerwę celową tworzy się w wysokości 564.792,00 zł;

5) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określa się w kwocie 7.301.054,00zł, w tym 2.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

 

Zaznaczyła, że zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, projekty te muszą być przekazane Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 483/2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) 484/2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 110 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2016-12-06 08:20
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-06 08:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.