Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 114 / 2016

PROTOKÓŁ NR 114/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że decyzją wojewody wielkopolskiego został zmniejszony plan dotacji celowych na 2016 rok o kwoty:

1) 16.621,00 zł w związku z korektą planu wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni za okres od stycznia do października 2016 r.;

2) 22.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);

3) 45.600,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami).

Ponadto zaznaczyła, że został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 23.947,20 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych:

1) 11.641,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie;

2) 12.306,20 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Podkreśliła, że zmiany te skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały:

1) 497/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;

2) 498/2016 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 499/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz               
  2. Waldemar Grzegorek             
  3. Paweł Guzik                           
  4. Jerzy Mazurkiewicz               
  5. Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 114 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-12-19 10:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.