Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 118 / 2016

PROTOKÓŁ NR 118/2016

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie kontynuacji ubezpieczenia promu górnolinowego w Nowej Wsi Podgórnej na ubiegłorocznych warunkach.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku”;

2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

3) wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że nie wpłynęła oferta na ubezpieczenie promu górnolinowego i dlatego broker ubezpieczeniowy wystąpił do dotychczasowego ubezpieczyciela o możliwość kontynuacji umowy. Zaznaczyła, że ubezpieczyciel zaproponował zawarcie ubezpieczenia na warunkach analogicznych jak w mijającym roku polisowym, z łączną składką za ubezpieczenie CASCO oraz strat finansowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej eksploatacji promu i przewozu pasażerów w wysokości 3.300,00 zł.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na kontynuację umowy ubezpieczenia promu górnolinowego na ubiegłorocznych warunkach.

 

Pkt 2.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w konkursie na realizację zadania polegającego na organizacji zawodów sportowych wpłynęła oferta Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego, która spełniała wymogi formalne. Dodała, że komisja opiniująca ofertę dokonała oceny merytorycznej i zaproponowała przyznanie oferentowi kwoty 22.500,00 zł zaplanowanej na realizację tego zadania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 535/2016 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z przyjętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w zakresie:

 1. kultury, sztuki i ochrony tradycji;
 2. edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 3. ratownictwa i ochrony ludności oraz promowania idei obronności państwa;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych.

Zaznaczyła, że zadania te powinny być realizowane w okresie od 01.03. do 15.12.2017 r. i adresowane do mieszkańców co najmniej dwóch gmin powiatu wrzesińskiego. Dodała, że zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich organizacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 536/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.3

Waldemar Grzegorek poinformował, że w związku z koniecznością przesunięcia kwoty 79,00 zł w ramach środków zabezpieczonych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz wpływem dochodów, które muszą być przekazane jednostkom organizacyjnym na realizację konkretnych zadań, konieczne jest zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego na dzień 29.12.2016 r.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu wyjaśniła, że wpłynęły środki z tytułu:

 1. usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do zajęć praktycznych i organizacji kursów,
 2. darowizny przekazanej Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę umeblowania stołówki.

Ponadto zaznaczyła, że zostanie utworzone nowe zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 8.973,00 zł (przeniesienie z wydatków statutowych na wydatki majątkowe). Dodała, że środki zaplanowane na wydatki statutowe zostaną przeniesione na wydatki majątkowe w zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” i zwiększone o kwotę 1,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 537/2016 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Projekty uchwał, objęte porządkiem nadzwyczajnej sesji Rady, znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego, w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek             
 2. /-/ Paweł Guzik                           
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 118 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-01-23 07:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.