Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 125 / 2017

PROTOKÓŁ NR 125/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2017 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zaopiniowanie:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo;

2) wniosku w sprawie zgody na zatrudnienie psychologa do udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Członkowie Zarządu, po ponownym zapoznaniu się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo oraz wnioskami, które wpłynęły do gminy Września w przedmiotowej sprawie, uzgodnili, że:

1) projektowane ograniczenia w możliwości chodu i hodowli zwierząt na terenach objętych planem wkraczają zbyt głęboko w prawo swobodnego kształtowania metod i intensywności gospodarowania w rolnictwie;

2) ww. ograniczenia mogą spowodować rezygnację części podmiotów z prowadzenia działalności gospodarczej, co może wpłynąć na wzrost bezrobocia;

3) negatywny wpływ na środowisko działalności rolniczej związanej z hodowlą zwierząt może być eliminowany na etapie prowadzenia stosownych postępowań administracyjnych i kontroli ustaleń wydanych w tych decyzjach.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego postanowił odmówić uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.1.2017.

 

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24.01.2017 r., na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wyraził zgodę na zatrudnienie na ½ etatu pedagoga do pracy z uczniami, szczególnie z tymi, którzy wykazują problemy edukacyjne. Ponadto, Zarząd zaproponował dyrektorowi nawiązanie współpracy z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podkreśliła, że wniosek o zatrudnienie psychologa w szkole nie znajduje uzasadnienia, dyrektor ostatecznie wycofał swoją prośbę.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.2.2017.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                          
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 125 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-03-08 14:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.