Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 131 / 2017

PROTOKÓŁ NR 131/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) w związku z planowaną sprzedażą autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 125.000,00 zł zwiększą się wydatki jednostki o kwotę 123.185,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego autobusu na potrzeby uczniów. Całkowity koszt zakupu wynosi 307.961,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi kwota 184.776,75 zł;

2) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 otrzymał darowiznę w kwocie 1.400,00 zł na organizację XXII Turnieju Piekarsko-Cukierniczego i wpływy za media w kwocie 34.600,00 zł;

3) gminy powiatu wrzesińskiego przekazały dotacje celowe w łącznej kwocie 50.000,00 zł (po 10.000,00 zł), a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Rolnictwa przekazał kwotę 106.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”;

4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.731,00 zł.

Zaznaczyła, że planuje się zwiększenie planów jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych o kwoty:

1) 96.100,00 zł na modernizację łazienek w Domu Pomocy Społecznej;

2) 6.500,00 zł na wykonanie projektu budowy budynku garażowo-magazynowego Domu Pomocy Społecznej z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne;

3) 115.000,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych;

4) 43.710,00 zł na zakup 40 poleasingowych komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2;

5) 22.400,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych do dwóch pracowni komputerowych Zespołu Szkół Politechnicznych;

6) 29.698,00 zł na zakup wyposażenia do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej;

7) 61.200,00 zł (po 30.600,00 zł) na dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie ich działalności – dla gminy Miłosław i Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej;

8) 21.025,00 zł na realizację projektu Akcja 2. Partnerstwa strategiczne przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach programu Erasmus+;

9) 3.000,00 zł na realizację projektu „European House Of the Future Actually Created the Students” („Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów”) przez Zespół Szkół Politechnicznych;

10) 4.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych i 2.250,00 zł dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na wyjazd służbowy do Hanoweru;

11) 53.959,00 zł na wyrównanie wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej;

12) 5.667,00 zł na wzrost wynagrodzenia dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka.

Ponadto skarbnik powiatu poinformowała, że zwiększy się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwoty:

1) 524.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”;

2) 450.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym remonty cząstkowe mieszanką mineralno-bitumiczną metodą „na gorąco”, wykaszanie poboczy i karczowanie krzewów.

Podkreśliła, że zmianie ulegnie nazwa zadania majątkowego „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” i zmiana ta będzie uwzględniona w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Odwołując się do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Beata Matuszewska poinformowała, że zostaną dodane nowe przedsięwzięcia:

1) „Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 8.600,00 zł na lata 2017 – 2018;

2) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” z łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 3.845.280,00 zł na lata 2017 – 2018.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 131 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-04-04 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.