Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 142 / 2017

PROTOKÓŁ NR 142/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 maja 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (dot. II części).

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dot. modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1 i pkt 2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy części II dotyczącym budowy budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni wpłynęły oferty firm:

1) ALSTAL Grupa Budowlana w kwocie 10.144.834,23 zł brutto;

2) PKOB Wegner w kwocie 7.698.172,13 zł brutto.

Zaznaczyła, że zamawiający na realizację tej części zmówienia przeznaczył kwotę 6.370.217,42 zł brutto i dlatego należy unieważnić część II przedmiotowego postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dodała, że jednocześnie planuje się ponownie ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017. Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.13.2017.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały i zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 615/2017 w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (dot. II części) została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego skierował pismo w sprawie przeniesienia wydatków związanych z oceną ofert w 2018 r. w postępowaniu przetargowym na wyłonienie dostawcy sprzętu dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej do kosztów niekwalifikowanych zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”. Zaznaczyła, że w związku z powyższym, konieczne jest dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.506,00 zł w dziale 801, rozdział 80140 § 6050, co spowoduje jego wzrost do kwoty 667.404,00 zł. Zmiany te muszą być uwzględnione w projekcie uchwały Rady zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2027.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.3026.11.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził zgodę do dokonanie zwiększenia planu wydatków w przedmiotowym zakresie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
  2. /-/ Waldemar Grzegorek 
  3. /-/ Paweł Guzik 
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 
  5. /-/ Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 142 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-06-19 11:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.