Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 156 / 2017

PROTOKÓŁ NR 156/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie listy kandydatów do przyznania wyróżnień Lider Powiatu Wrzesińskiego podczas Dożynek Powiatowych w Pyzdrach 03.09.2017 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

3. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad

Pkt 1 Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła listę kandydatów do wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego, które zostanie przyznane podczas Dożynek Powiatowych w Pyzdrach w dniu 3 września 2017 roku. Dodała, że czterech kandydatów zgłosiła Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej, wskazując ich zasługi w dziedzinie rolnictwa. Dopowiedziała, że proponuje się także trzy kandydatury związane z gminą Pyzdry.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4040.1.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali sześć z siedmiu przedstawionych kandydatur do wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej przy budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się wybór oferty firmy BLESS SERVICE z Poznania w kwocie 38.376,00 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 59.115,04 zł. Podkreśliła, że kwestie rażąco niskiej ceny zostały wyjaśnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 704/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale zmieniającej budżet oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 705/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/                

3. Paweł Guzik /-/                              

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                 

5. Rafał Zięty /-/                            

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 156 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-09-05 10:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.