Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 159 / 2017

PROTOKÓŁ NR 159/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest:

1) przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego;

2) budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wyłoniony w postępowaniu przetargowym na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni wykonawca wycofał się z podpisania umowy. Dodała, że należy ponownie zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na powyższe zadanie. Zaznaczyła, że w punkcie dotyczącym zdolności technicznej proponuje się zmniejszyć wartość robót budowlanych, którymi wykonawca jest zobligowany się wykazać do kwoty 1.500.000,00 zł. Uzupełniła, że treść pozostałych zapisów nie ulega zmianie. Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.24.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 16.08.2017 r. unieważniono postępowanie przetargowe na budowę budynku na cele dydaktyczno - sportowe w ramach projektu modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodała, że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dopowiedziała, że należy ponownie zatwierdzić specyfikację na powyższe zadanie. Zaproponowała, by zmniejszyć wartość robót budowlanych, którymi wykonawca jest zobligowany do wykazania się do kwoty 3.000.000,00 zł. Zaznaczyła, że treść pozostałych punktów nie ulega zmianie. Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.23.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

2. /-/ Waldemar Grzegorek

3. /-/ Paweł Guzik

4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

5. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 159 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-09-18 15:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.