Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 163 / 2017

PROTOKÓŁ NR 163/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 września 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”".

3. Uzgodnienie stanowiska Zarządu w sprawie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w porozumieniu z gminami powiatu wrzesińskiego.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po ponownym podziale środków przewidzianych dla samorządów w planie Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017, powiat wrzesiński otrzymał kwotę mniejszą o 6.867,00 zł, tj. 2.753.593,00 zł na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dodała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz środki z rehabilitacji zawodowej zostają przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Uzupełniła, że w związku z powyższym zasadna jest zmiana załącznika do uchwały nr 182/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku polegająca na zmniejszeniu bądź zwiększeniu zaplanowanych na 2017 rok kwot.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać zespół do nadzoru nad budową Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Przedstawiła skład osobowy zespołu oraz zakres zadań poszczególnych jego członków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 724/2017 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego przypomniała, że w tym roku kończy się umowa na zakup energii elektrycznej. Dodała, że proponuje się przystąpić do postępowania przetargowego na wybór sprzedawcy energii elektrycznej wspólnie z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Dopowiedziała, że umowa zostanie zwarta na lata 2018-2019. Zaznaczyła, że porozumienie w sprawie wspólnego postępowania przygotuje gmina Września. Zasugerowała, by do składu komisji przetargowej ze strony powiatu wyznaczyć:

1) Magdalenę Michalak, inspektora Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,

2) Macieja Michalaka, podinspektora Referatu Gospodarczego.

Przedstawiła przewidywane zużycie energii elektrycznej przez powiat wrzesiński na lata 2018- 2019. Wyjaśniła, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przystąpią do umowy z dniem 1 stycznia 2019 roku, ze względu na wcześniej zawarte zobowiązania.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2512.2.14.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na przystąpienie do postępowania przetargowego na wybór sprzedawcy energii elektrycznej na lata 2018-2019 wspólnie z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz zaakceptowali kandydatów wskazanych do komisji przetargowej.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/               

2. Paweł Guzik /-/                              

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/                

4. Rafał Zięty /-/                                

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 163 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-09-26 09:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.