Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 168 / 2017

PROTOKÓŁ NR 168/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Część 1 i 2.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi.

3. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 i 2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe dotyczące usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Zaproponowała, by zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o treści przyjętej już przez Zarząd i ponownie ogłosić przetarg na wybór wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.29.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały i zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 740/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dotyczy części I i II została podjęta jednomyślnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach zapis remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu ulega modyfikacji na odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.28.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyrazili zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego przedmiotu zamówienia powyższej specyfikacji.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz            

2. Waldemar Grzegorek              

3. Paweł Guzik                       

4. Jerzy Mazurkiewicz                  

5. Rafał Zięty                               

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 168 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-10-11 09:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.