Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 178 / 2017

PROTOKÓŁ NR 178/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

3. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 i 1.2

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) dochody budżetu ustala się w kwocie 132.891.588,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 64.447.282,00 zł;

2) wydatki budżetu ustala się w kwocie 142.812.233,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 76.338.617,64 zł;

3) rezerwę ogólną tworzy się w wysokości 428.437,00 zł;

4) rezerwę celową tworzy się w wysokości 610.832,00 zł;

5) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określa się w kwocie 15.096.211,00zł, w tym 2.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Zaznaczyła, że zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, projekty te muszą być przekazane Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 792/2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) 793/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                    

2. Waldemar Grzegorek /-/                 

3. Paweł Guzik /-/                              

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                 

5. Rafał Zięty /-/                              

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 178 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.