Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 180 / 2017

PROTOKÓŁ NR 180/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

2. Przedstawienie do akceptacji projektów umów wykonawcy z podwykonawcami w ramach realizacji zadania: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.161,00 zł na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2017 rok. Dodała, że w związku z powyższym tworzy się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup pompy szlamowej 11000dm3/min” w ramach usuwania ww. skutków (kwota 254.000,00 zł);

2) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z szacowaniem strat i uszkodzeń budynków wywołanych sierpniową nawałnicą, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego.

Nadmieniła, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 799/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 800/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 801/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła projekty umów wraz z załącznikami wykonawcy z podwykonawcami w ramach realizacji zadania: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zawnioskowała, by przyszłe umowy z podwykonawcami uzyskały akceptację pod warunkiem zachowania treści odpowiadającej draftom (przyjętym projektom umów) oraz akceptacji inspektorów przedstawianych przez podwykonawców zakresów robót spójnych z zakresem wynikającym z umowy podpisanej z firmą Mirbud.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował treść przedmiotowych projektów umów przy założeniu korekty załącznika 6 i 7. Wyraził zgodę, by przyszłe umowy z podwykonawcami uzyskały akceptację pod warunkiem zachowania treści odpowiadającej draftom oraz akceptacji inspektorów przedstawianych przez podwykonawców zakresów robót spójnych z zakresem wynikającym z umowy podpisanej z firmą Mirbud.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/    

2. Paweł Guzik /-/                              

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/   

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 180 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.