Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Geolog Powiatowy

ul. Chopina 10, pok. 4,

tel. 61 640 44 65. 

Godziny obsługi interesantów:

Środa 7:00-15:00

Wnioski z zakresu geologii można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej spełniający wymagania określone w art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata:
Opłata skarbowa w wysokości 616 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Referacie Środowiska i Rolnictwa) lub uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, tytułem: "koncesja na wydobywanie kopalin ze złoża „Nazwa złoża".

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie przez Starostę Wrzesińskiego decyzji administracyjnej – koncesji na wydobywanie kopalin, po uzgodnieniu przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa. Uzgodnienie z administracją lokalną następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 13:21
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 14:26

Koncesja na wydobywanie kopalin

drukuj (Koncesja na wydobywanie kopalin)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 13:21
 • zmodyfikował: Tomasz Skrzypczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 11:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.