Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów poeksploatacyjnych

Wydział Budownictwa i Środowiska

Chopina 10, pok. 5,

tel. 61 640 45 16.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa i Środowiska:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa i Środowiska można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

Załączniki:

 • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji).
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
 • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej
 • projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów)


Opłata skarbowa: 10 zł -  na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Referacie Środowiska i Rolnictwa) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, tytułem "opłata za wydanie decyzji o kierunku/zakończeniu* rekultywacji"

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni - od uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji.


Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 12:46
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 10:57

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 12:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.