Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa i Środowiska,

ul. Chopina 10, pok. 2, 3, 4,

tel. 61 640 44 32, 61 640 44 06, 640 44 05, 640 44 58, 640 44 89.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa i Środowiska:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Art. 29, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póżn. zm.).

W zgłoszeniu należy określić:

 • rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.  

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb.
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  a)budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, Prawa budowlanego oraz
  b)instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e Prawa budowlanego.
   
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 21 dni od daty wpływu zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia lub wydanie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: w przypadku sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:04
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-12 08:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.