Szybkie linki

Treść strony

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH / UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
 

Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych lub Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Organ ewidencyjny właściwy do załatwienia sprawy administracyjnej

Starosta Wrzesiński

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej

Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10
62-300 Września
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104)
tel. 61 640 44 72
e-mail: jacek.zielinski@wrzesnia.powiat.pl

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 nr 243. 1449) wraz z kopią potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata za wpis do ewidencji wynosi 10,00 zł w przypadku Klubów Sportowych. Uczniowskie Kluby Sportowe zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art.2 ust.1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635).

Sposób załatwienia sprawy

Wpis lub odmowa wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych bądź do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu wniesione za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 nr 243. 1449)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.)

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 09:11
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-29 09:09

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 09:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.